Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


 

Snorking kan være en utfordring i mange forhold da lydnivået kan være forstyrrende. De siste tiårene har det også blitt mer fokus på pustestopp og hvordan dette kan gi høyt blodtrykk med påfølgende hjertesykdommer. Mange pustestopp kan også gi økt risiko for hjerneslag.

 

 Hyppige pustestopp kan typisk gi:

- dårlig søvnkvalitet

- noen kan våkne om natten av pustestopp med følelsen av åndenød og hjertebank

- hodepine om morgenen

- uttalt følelse av tretthet

 

For å sjekke om man har for mange pustestopp gjennom natten må det gjøres en søvnregistrering. 

Vi utfører søvnregistreringer i vår praksis!

 

 

Pga de medisinske problemene som kan følge med snorking med pustestopp bør dette sjekkes nøye der det foreligger mistanke. I tillegg bør terskelen være lav for å sjekke for pustestopp hos følgende pasientgrupper:

- overvektige.

- pasienter med høyt blodtrykk, eller blodtrykk som er vanskelig å behandle.

- pasienter med sukkersyke.


Se video om snorking og pustestopp her

 

Behandling for pustestopp

"Gullstandarden" for behandling av for hyppige pustestopp er CPAP(continuous positive airway pressure), der en maske tilpasses spesielt for din nese eller nese og munn. Masken får luft gjennom en slange som er koblet til en liten maskin man har på nattbordet.

Denne luften sørger for å å "blåse opp" luftveiene dine når du sover, så de ikke klapper sammen og gir pustestopp.

 

Noen kan ha problemer med å tilvenne seg bruken av CPAP. Da kan en spesialtilpasset snorkeskinne være en løsning.


En snorkeskinne er ikke det samme som en bittskinne(som brukes mot fex gnissing av tenner). En snorkeskinne trekker underkjeven noe frem slik at tungen ikke så lett faller bak mot svelget og okkluderer luftveien i halsen.

Bruk av snorkeskinne gir hos de fleste en viss ømhet i kjeveleddene i en overgangsperiode.


Man kan kjøpe ulike typer snorkeskinner på apotek. Disse kan justeres i noe grad, men vil aldri kunne passe perfekt til dine tenner. De er svært mye rimeligere enn spesialtilpassede snorkeskinner fra tannlege, men anbefales ikke brukt fast over lengre perioder.

Man kan dog teste de ut i noen uker for å se om man har effekt av de. Har man god effekt av slike rimeligere snorkeskinner kan man vurdere om man vil investere i spesialtilpassede snorkeskinner hos tannlege som gjerne koster fra 10-15 000 kroner.

 

Hvis man får tilpasset CPAP på Haukeland Sykehus og ikke klarer å bruke dette har man i Helse-Bergen valgt å dekke denne tilpasningen av snorkeskinne hos tannlege. Dette er en ordning Helse-Bergen praktiserer, men man vurderer hvert tilfelle individuelt. 

 

Hvis vi finner for mange pustestopp hos deg og det er grunnlag for videre behandling vil vi henvise deg til Haukeland Sykehus for tilpasning av CPAP i første omgang. Det blir så opp til Haukeland Sykehus om de vil dekke spesialtilpasning av snorkeskinne hvis du ikke klarer å bruke CPAP.

 


Behandling av snorkelyden

Det ble tidligere gjort mange snorkeoperasjoner i svelget, såkalte ganeplastikker.

En ganeplastikk går som regel ut på å stramme opp ganen ved å fjerne litt av ganebuene samt forkorte drøvelen.

Dette gjøres nå sjelden da man har sett at effekten ofte er kortvarig og forbigående.


En metode man derimot vet kan gi effekt er å fjerne mandlene mens man samtidig gjør en ganeplastikk. Dette betinger som regel at mandlene også er store og plasskrevende i svelget, og at ganeseilet er noe slapt og lavthengende.

Hos noen kan en slik operasjon også være med på å redusere pustestopp gjennom natten.


Hos de med store mandler kan det også være nok å bare fjerne mandlene.

 

Vi utfører disse operasjonene i narkose i vår praksis og vil etter en konsultasjon kunne si om du egner deg for noen av disse inngrepene.

Se under "Kirurgi" for mandeloperasjon og snorkeoperasjon.

 

Forøvrig vil også snorkeskinne som nevnt i avsnittet over kunne gi god reduksjon av snorkelyden