Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Thomas Dalmo ble utdannet audiograf som bachelor ved NTNU i Trondheim og har vært ansatt hos oss siden mars-2017.
 
Vi utreder alle typer hørselstap og tilbyr kun det nyeste og mest moderne av høreapparater på markedet.
Tilpasningen av høreapparat skjer i nært samarbeid med bruker så man får den type høreapparat som egner seg best. 
Det vil også bli satt opp kontroller etter tilpasningen slik at man kan finjustere på lyden så brukeren blir helt fornøyd med resultatet.
 
Høreapparater dekkes av NAV, bruker betaler ikke for selve høreapparatene.
Man kan få nye høreapparat hvert 6.år uten kostnader for bruker.
 

Yrkesskade

En rekke ulike typer arbeid kan være forbundet med mye eksponering for kraftig støy. Typisk kan dette gjelde diverse håndverkere, arbeidere på fabrikk, verksteder, båtmaskiner etc.

Hvis man får påvist en hørselsskade som kan våre forenelig med støyskade vil vi registrere dette som en yrkesskade ved å sende det inn til Arbeidstilsynet.

Godkjent yrkesskade medfører fritak fra å betale egenandel ved senere legekonsultasjoner hvis denne gjelder hørselen din.