Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Svimmelhet finnes i mange former og arter seg på mange ulike måter.
Vår utfordring som ØNH-leger er å finne ut om svimmelheten har noe med øret/balanseorganet å gjøre.

 

På Haukeland Sykehus/ØNH-avdelingen har man "Kompetansesenteret for vestibuære sykdommer", de er spesialister på alle ulike tilstander som kan gi svimmelhet og har laget en hjemmeside hvor man kan få god informasjon og praktiske råd, både for pasienter og helsepersonell.

 

Les mer her: http://www.balanselaboratoriet.no