Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Hyppige halsbetennelser
Bakterieinfeksjoner på mandlene gjør at de blir hovne, røde og ofte dekket av gul-hvite belegninger/flekker med puss. Retningslinjer sier at man bør ha minimum 3-4 slike halsbetennelser i året over de siste 2-3 årene for at det skal være indikasjon for å fjerne mandlene. Ofte må man også bruke litt skjønn i denne vurderingen.

En ganske vanlig misforståelse er at man må ha store mandler for å være plaget av baketerieinfeksjoner på mandlene. I denne sammenhengen har størrelsen på mandlene liten betydning. Man kan godt ha små mandler, men likevel være plaget av svært hyppige halsinfeksjoner på mandlene. Og omvendt.

Store mandler
Store mandler kan gi opphav til tetthet i halsen, snorking, klumpfølelse og tungpust. Dette kan gi redusert søvnkvalitet og hos noen også redusert fysisk kapasitet.
Hos barn kan man se at de ofte må stoppe raskere opp under fysisk lek og løping da de blir mer andpustne enn jevnaldrende barn.

Store mandeler hos barn kan også typisk gi svelgplager og brekninger der de vegrer seg for å spise fast føde og fex middagsmat. De foretrekker drikke, flytende mat, yoghurt og bruker ofte lang tid på å spise. Og hos noen barn kan det føre til problemer med å holde vektutviklingen.
Store mandler kan hos noen barn til en viss grad også innvirke på barnets språkutvikling.
 
Det diskuteres også hvorvidt store mandler hos barn kan være medvirkende til nattlig enurese, at de tisser på seg om natten.

Halsbyll(peritonsillær abscess)
Noen få ganger vil en infeksjon på mandlene gi opphav til dannelse av en pussfyllt byll rundt mandelen(peritonsillær abscess). Symptomer på dette er typisk:

- sterke svelgsmerter
- betydelig redusert allmentilstand
- kjevesperre(problemer med å gape)

Dette behandles som regel hos ØNH-spesialist i lokalbedøvelse hvor man stikker hull på byllen med skalpell og drenerer ut pusset. Ofte gis det også antibiotika samtidig.
Det er tradisjon for å sette opp til mandeloperasjon hvis man har hatt 2 slike halsbyller tidligere.

Mandelsteiner
Mandelsteiner sees som gul-hvite propper som tyter ut av mandlene og ofte er svært illeluktende. De som plages av dette kan føle store sosiale problemer pga svært skjemmende dårlig ånde. En del prøver å løse dette med å trykke vekk proppene med fingre, tannbørsten, strikkepinner etc. Ofte er dette en kronisk tilstand som kan variere litt i intensitet. Noen har samtidig følelse av sår og hoven hals, men sjelden feber.

Er man veldig plaget kan det være indikasjon for å fjerne mandlene. Omtrent alle blir da kvitt plagene.
Det er viktig at man har forsøkt å utelukke andre årsaker til dårlig ånde, og at tannhygienen forøvrig har vært god.

For de som plages mye av dårlig ånde kan munnskylling som inneholder sink være effektivt og kjøpes på apotek.