Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


ØNH-spesialist Øivind Grytli Holden har lang erfaring med mandeloperasjoner fra Haukeland sykehus hvor han begynte som assistentlege på ØNH-avdelingen i 2002 og videre som overlege fra 2009. Dr.Holden har utført denne operasjonen her hos oss siden 2010.

Mandlene kan gi plager på flere ulike måter. Mandlene består av lymfevev som er en del av vårt immunsystem, men man ser at å fjerne mandlene ikke gir noen øket risiko for annen sykdom.