Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Det er heldigvis uvanlig med større plager i flere måneder etter inngrepet. Og selv plager over lengre tid vil nesten alltid normaliseres med observasjon uten noen ny behandling.
 
Fullstendig tilheling i dypet av sårene og oppmykning av arrvev er ikke ferdig før flere måneder etter operasjonen. Og det kan også hos enkelte kreve lang tid før man er tilvennet de nye forholdene bak i svelget når mandlene er fjernet.
 
I slike tilfeller med lengre plager vil vi gjerne vente ihvertfall 1 år før vi kan si noe konkret om det endelige utfallet. Men prognosene er gode for det blir helt normalt igjen.

De vanligste plagene er:
- følelse av klump i halsen
- følelse av slim i svelget, evt omvendt, at man kjenner seg litt tørr i halsen.
- redusert og/eller endret smakssans. Dette er ikke helt uvanlig i 1-2 uker etter operasjonen, men hos noen svært få kan dette vedvare i flere måneder.