Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Det er heldigvis uvanlig med større plager i flere måneder etter inngrepet. Og selv plager over flere måneder vil nesten alltid normaliseres med lengre observasjon. Fullstendig tilheling i dypet av sårene er ikke ferdig før etter flere måneder. Og det kan også hos enkelte kreve noen måneder etter operasjonen før man er tilvennet de nye forholdene bak i svelget når mandlene er fjernet. I slike tilfeller vil vi gjerne vente ihvertfall 1 år før vi kan si noe konkret om det endelige utfallet.

De vanligste plagene er:
- følelse av klump i halsen
- følelse av slim i svelget, evt omvendt, at man kjenner seg litt tørr i halsen.
- redusert og/eller endret smakssans. Hos noen svært få kan dette vedvare i flere måneder etter operasjonen. 
 
Selv om man opplever  dette over mange måneder er det veldig god prognose for normalisering etterhvert.