Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Snorkeoperasjon (ganeplastikk kombinert med mandeloperasjon)

 

Tidligere ble det utført mange operasjoner på ganen og drøvelen(ganeplastikk), men man har etterhvert erfart at bare å utføre en ganeplastikk sjelden løser snorkeproblemet og ofte i beste fall kun gir en midlertidig effekt.


Derimot vet vi at å kombinere en mandeloperasjon med ganeplastikk kan gi god effekt på snorking, samt pustestopp.

Personer som egner seg for dette har gjerne lavthengende og slapp gane, brede ganebuer og promenerende og lang drøvel. Og i tillegg store og plasskrevende mandler.

 

Hos noen kan det være nok å bare fjerne store mandler.

 

Personer som gjennomgår dette inngrepet med kombinert mandeloperasjon og ganeplastikk kan noen ganger ha mer smerter enn ved kun mandeloperasjon alene da ganen er svært følsom.


Forøvrig er forløp, smertebehandling og risiko for komplikasjoner det samme som nevnt over for mandeloperasjoner.

Les derfor nøye informasjonen under "mandeloperasjon" hvis du skal utføre dette inngrepet hos oss.