Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Barn bør være eldre enn 3 år når vi skal gjøre en mandeloperasjon. Dette for sikkerheten til barnet ift til narkose og operasjon.
 
Hos de fleste barn vil man samtidig sjekke polyppen og kanskje fjerne denne i samme narkose hvis polyppen er stor(adenotomi).