Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


Smerter
Alle vil oppleve smerter i større eller mindre grad. Barn vil ofte være noe mindre preget av smerter enn voksne. Men det er individuelle forskjeller.

De første dagene etter operasjonen er ofte ikke de verste. Vanligvis får man en økning av smertene etter 4-6 dager og er gjerne på det høyeste etter ca 1 uke. Så vil det gradvis avta.

Det er ganske typisk at man samtidig får øreverk og for noen kan dette være den mest plagsomme smerten. Det er da smerter fra sårene i halsen som stråler opp i ørene.

Det er sjelden man opplever vesentlig smerte etter 2 uker.

Kvalme
Kvalme kan oppstå av flere grunner, er man kvalm i flere dager så man ikke får i seg mat og drikke må man ta kontakt så vi kan foreskrive kvalmestillende.

I noen tilfeller kan kvalmen skyldes bruk av Paralgin Forte(tabletter) eller Paralgin Major(stikkpille). Disse kan også gi forstoppelse. Man bør derfor prøve å begrense bruken av Paralgin, og holde seg til smertelindring med Voltaren og Paracet så langt det går.

Endret smakssans
Når man fjerner mandlene berører man ikke selve smaksnerven, men det ligger små nervefibre rundt selve mandelen. Disse kan få seg en "trøkk" under operasjonen selv om inngrepet ellers forløper helt ukomplisert. Dette kan være nok til at smakssansen blir endret i noen dager og uker etter operasjonen.
Mat og drikke kan smake helt annerledes da, fex metallisk. Noen matvarer kan ha en ekkel smak. Dette er nesten alltid forbigående og vanligvis normalisert i løpet av noen uker.

Blødninger 
Blødninger etter operasjonen er det mange frykter mest og som vi er veldig oppmerksomme på.
De fleste vil kunne oppleve at man spytter litt blod av og til, men litt blod i spyttet er ikke farlig.
 
Dette kan typisk skje etter ca 1 uke når belegningene i halsen begynner å løsne. 
Statistisk sett er dag 6 og 7 etter operasjonen de dagene med høyest risiko for blødninger. Risikoen er likevel relativt sett veldig lav.

Opplever man imidlertid vedvarende frisk blødning fra munnen som ikke stopper raskt så skal man ta kontakt med Dr.Holden for nærmere informasjon og vurdering av videre tiltak.

Noen få ganger må man legge inn på sykehus for å stoppe blødningen i ny narkose hvor man enten setter sting i såret eller svir litt i såret.
Får man en blødning, prøv å forhold dere rolig, sitt ned, sug godt på isbiter! Ofte vil da blødningen roe seg helt.
Men ta alltid kontakt med Dr.Holden(920 22 313) mm blødningen stopper veldig raskt. 

Hvis blødningen oppleves truende og stor kan man ringe 113!

Infeksjon
Tegn på infeksjon kan være feber el feberfølelse, økende smerter med redusert allmentilstand, Man skal da kontakte Dr.Holden.

Bare økende smerter etter 4-7 dager er veldig vanlig i forløpet og er som regel ikke uttrykk for en infeksjon.

Alle får kraftige gul-hvite belegninger i sårene i halsen, dette er alene heller ikke vanligvis tegn på infeksjon.

Belegninger i sårene
I dagene etter operasjonen vil alle få dette typiske gulhvite belegget i sårene. Noen ganger kan belegningene også krype inn på drøvelen. Dette belegget er i utgangspunktet ikke et tegn på infeksjon i sårene.

Hos de fleste vil belegningene begynne å gå vekk gradvis etter 1 uke og stort sett være nesten vekke etter 2 uker. Man kan fremdeles være litt rødlig i sårene etter 2 uker, slimhinnen er ofte ikke helt ferdig grodd da, men risikoen for fex blødninger er minimal på dette tidspunktet.

Se bilder ved å klikke nedenfor. Etter min erfaring har personen på bildene belegninger litt lengre enn hva vi normalt sett opplever, men bildene gir en ide om hvordan det vanligvis ser ut i halsen i dagene etter operasjonen: