Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer


 

Væske i mellomøret kan også oppstå uten forutgående ørebetennelse el luftveisinfeksjon. En disponerende faktor kan fex være en stor polypp.

 

Hvis væsken ikke trekker seg tilbake innen flere måneder kan det være grunn til å legge øre-dren.

Man anbefaler først å se det an med observasjon i 3-9 måneder da de fleste i løpet av denne tiden vil bli kvitt væsken uten inngrep.

Lengden på observasjonstiden varierer med hvor plaget barnet er og hvor uttalt hørselstapet er. 

 

Man skader ikke hørselen ved å observere barnet i disse månedene uten operasjon. De fleste merker ikke annet enn redusert hørsel.

Hvis man bestemmer seg for å legge dren vil hørselen hos de fleste bli normalisert nærmeste umiddelbart etter inngrepet.

 

Barn som opplever svært hyppige ørebetennelser kan noen ganger også ha nytte av øre-dren, selv om det ikke skulle forekomme væske i mellomørene.

 


Første gangen legger vi alltid et dren som kalles Bobbin-dren.

 

 

 

Noen barn kvitter seg med sine dren ganske raskt, i løpet av få måneder. Hvis dette skjer flere ganger kan man vurdere en spesiell type dren(T-dren) som er laget for å sitte lengre på plass i trommehinnen.

 


Hva gjør vi?

Vi ser i øret med mikroskop og legger et lite snitt i trommehinnen, suger ut væske fra mellomøret og legger drenet på plass i trommehinnen.

 

Se prosedyren her:

 

 


 

 

Øre-dren og bading

Man bør prøve å holde ørene tørre så lenge man har dren. Hjemme i egen dusj og badekar holder det å unngå så godt som mulig å få vann inn i ørene. Noen barn opplever det også som svært ubehagelig å få vann i ørene når man har dren.

 

Skal man bade el svømme i basseng bør man prøve å unngå å dukke hodet under vann. Man bør bruke ørepropper for bading som man får kjøpt på apoteket. Det kan noen ganger være utfordrende å få disse proppene til å sitte på plass i øret, da finnes det ørepropper som holdes på plass med et pannebånd rundt hodet, disse kjøpes også på apotek.


 

 

 

Kontroller

Barn med øre-dren skal kontrolleres hos ØNH-spesialist etter operasjonen til drenet vanligvis faller ut av seg selv. Det varierer mye hvor lenge drenet blir sittende i trommehinnen før det faller ut, men man ønsker helst at det skal bli liggende i mer enn 6 måneder.

 

Etter innleggelse av øre-dren er det vanlig å ha første kontroll etter ca 4-8 uker, deretter hver 4-6.måned til man ser at drenet har falt ut av trommehinnen.

 

Det er ikke uvanlig at barnet må ha dren flere ganger. Dette vil ØNH-legen avgjøre på de etterfølgende kontrollene.

 

Komplikasjoner

Dette er sjelden ved øre-dren. Det vanligste er at man kan få en infeksjon i øret med sekresjon av puss ut av øregangen Man kan da skylle med lunkent saltvann i øret et par dager, hvis sekresjonen da ikke er helt opphørt eller barnet fortsatt har øreverk eller andre symptomer så bør ØNH-spesialist kontaktes for en kontroll.


Det kan være normalt at det renner litt sekret ut av ørene de første 2-3 dagene etter innleggelse av dren. Hvis det varer lengre enn dette bør ØNH-legen kontaktes.

 

En sjelden komplikasjon man skal være klar over er at noen ganger vil ikke hullet i trommehinnen etter drenet gro igjen. Vanligvis gror dette igjen i løpet av dager og få uker, men unntaksvis kan man se at det blir et permanent hull i trommehinnen. Dette kan i så fall opereres og lukkes igjen senere, vanligvis etter 7 års alder.

Denne risikoen for et permanent hull i trommehinnen er litt større med T-dren(som sitter lengre) enn ved Bobbin-dren.

 

Aldersgrense

Vi har også 3 års aldersgrense for innleggelse av øre-dren i vår klinikk.