Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer
Det har vært ØNH-lege tilknyttet Spesialistsenteret på Straume siden 2001 og Dr.Øivind Grytli Holden tok over praksisen i 2010 etter ferdig spesialisering ved ØNH-avdelingen på Haukeland Sykehus i 2009.


Dr.Holden har også siden 2009 hatt en 20% stilling som overlege på dagkirurgisk enhet på ØNH-avdelingen på Haukeland Sykehus.

Fra 20.august-18 vil Dr.Holden jobbe hver mandag på Bogstadveien ØNH i Oslo.

 

Vi er en generell ØNH-praksis som jobber med alle områder innen øre-nese-hals.

 

KIRURGI

Spesielt har vi en stor dagkirurgisk virksomhet med mandeloperasjoner(tonsillektomi), polypp-operasjoner(adenotomi) og øre-dren i narkose.


Dr.Holden har gjort disse operasjonene i våre lokaler siden 2010, men siden februar 2018 har vi inngått en samabeidsavtale med Fana Medisinske Senter/Privathospitalet hvor vi nå leier operasjonsstuer med større og bedre kapasitet.

 

Operasjonene gjennomføres fremdeles av Dr.Holden og hans narkoseteam.

 

Nese-bihuleoperasjoner henvises også til Privathospitalet hvor de opererer på offentlige takster eller helseforsikring av Dr.Stein Helge Glad-Nordahl.

 

 

Vi gjør også søvnutredning med registrering av pustestopp.


Vi har ansatt en audiograf, Thomas Dalmo, som jobber med vurdering av hørsel og øresus samt tilpasning av høreapparater og hjelpemidler for øresus.

 

For å komme til oss for vurdering av dine ØNH-plager samt operasjon av mandler, polypp eller øredren, trenger vi en henvisning fra din fastlege.

 

Ventetid:

Vi har for tiden 5-6 måneders ventetid for vanlig konsultasjon. Alle henvisninger blir prioritert etter medisinske kriterier. Hvis din tilstand forverrer seg eller du mener det er grunn for raskere time må din fastlege sende oss beskjed om dette. 

 

Ventetid for operasjon er betydelig kortere, vi prøver å holde oss innen max 2-3 måneder.

 

 

Åpningstider telefon(56 31 37 66)

 

Mandager stengt

                                       

Tirsdag - torsdag :  9 - 12 og 12 30 - 15

                                       

Fredager               :  9 - 12 og 12-30 - 13

 

 

Ved henvendelser utenfor vår åpningstid ber vi om du ikke ringer fellesekspedisjonen på Spesialistsenteret, men sender oss en mail på:

 

onh@sps.nhn.no

 

 

Pasienter som har vært operert av Dr.Holden kan også ta kontakt med ham på dagtid på mandager på Bogstadveien ØNH(Oslo).

Tlf. 22 93 07 70 

 

På kveldstid og i helger kan operasjonspasienter ta kontakt på Dr.Holdens mobil(920 22 313).