Dr. Øivind G. Holden

Spesialist Øre/Nese/Halssykdommer
Det har vært ØNH-lege tilknyttet Spesialistsenteret på Straume siden 2001 og Dr.Øivind Grytli Holden tok over praksisen i 2010 etter ferdig spesialisering ved ØNH-avdelingen på Haukeland Sykehus i 2009.


Dr.Holden har også siden 2009 til aug-2018 hatt en 20% stilling som overlege på dagkirurgisk enhet på ØNH-avdelingen på Haukeland Sykehus.

 

Vi er en generell ØNH-praksis som jobber med alle områder innen øre-nese-hals.

 

KIRURGI

Spesielt har vi en stor dagkirurgisk virksomhet med mandeloperasjoner(tonsillektomi), operasjoner av polypp/falsk mandel(adenotomi) og øre-dren i narkose.


Dr.Holden har gjort disse operasjonene i våre lokaler siden 2010, men siden februar 2018 har vi inngått en samabeidsavtale med Fana Medisinske Senter/Privathospitalet hvor vi nå leier operasjonsstuer med større og bedre kapasitet.

 

Operasjonene gjennomføres fremdeles av Dr.Holden og hans narkoseteam.

 

Vi gjør også søvnregistrering  med vurdering av snorking og pustestopp.


Vi har ansatt en audiograf, Nadia Amiri, som jobber med vurdering av hørsel og øresus samt tilpasning av høreapparater og hjelpemidler for øresus.

 

For å komme til oss for vurdering av dine ØNH-plager samt operasjon av mandler, polypp eller øredren, trenger vi en henvisning fra din fastlege.

 

Ventetid:

Vi har for tiden ca 2 måneders ventetid for vanlig konsultasjon. Alle henvisninger blir prioritert etter medisinske kriterier. Hvis din tilstand forverrer seg eller du mener det er grunn for raskere time må din fastlege sende oss beskjed om dette. 

 

Ventetid for operasjon er som regel innen 1 mnd.

 

 

Åpningstider telefon(56 31 37 66)

 

Torsdager i oddetallsuker stengt, vi har da operasjonsdag på Privathospitalet på Paradis(Tjernvegen 30)

-audiograf Nadia Amiri er tilstede også torsdager.

                                       

Mandag - torsdag :  9 - 12 og 12 30 - 15

                                       

Fredager                :  9 - 12 og 12-30 - 13(enkelte fredager har vi stengt pga operasjonsdag)

 

 

Ved henvendelser utenfor vår åpningstid ber vi om du ikke ringer fellesekspedisjonen på Spesialistsenteret, men sender oss en mail på:

 

onh@sps.nhn.no

 

 

På kveldstid og i helger kan operasjonspasienter ta kontakt på Dr.Holdens mobil(920 22 313).