Dr. Karin Stang Volden

Spesialist Indremedisin/Lungesykdommer


Den hyppigste årsaken til sykdommer i lunger og nedre luftveier er infeksjoner forårsaket av virus og bakterier, som bronkitt eller lungebetennelse. Luftveiene kan også ta skade av røyk og annen luftforurensning, og kan reagere allergisk mot forskjellige allergener som pustes inn. Allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er vanlige årsaker til symptomer fra de nedre luftveiene.

Såkalt diffuse parenkymatøse lungesykdommer angriper de små luftblærene i lungene, vevet mellom disse eller de små blodkarene, og leder til betennelsesforandringer og stivhet i lungevevet (fibrose).

 

Dette er en sammensatt gruppe sykdommer som kan skyldes eksponering for skadelige stoffer som asbest, stråling eller medikamenter, eller de kan opptre som ledd i betennelsesaktige revmatiske sykdommer. I noen tilfeller kjenner man ikke årsaken. Cystisk fibrose er en arvelig, kronisk lungesykdom som medfører økt dannelse av seigt slim i luftveiene.


Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge og den som tar flest liv. Karsykdommer som blodpropp og forhøyet blodtrykk i lungekretsløpet er andre årsaker til lungesykdom.


Lungesykdommer gir ofte symptomer i form av hoste, tungpustethet og brystsmerter. Luftveissymptomene kan ofte være ledsaget av allmennsymptomer som slapphet og nedsatt yteevne. Slapphet, vekttap og hoste med blodig oppspytt kan være tegn på alvorlig lungesykdom.


Infeksjoner og blodpropp i lungene er akutte tilstander, mens mange andre lungesykdommer er kroniske lidelser som kan påvirke livskvaliteten i stor grad.


Lungesykdommer omfatter sykdommer i lungevevet, nedre luftveier og blodårene til lungene. Den hyppigste årsaken til sykdommer i lunger og nedre luftveier er infeksjoner forårsaket av virus og bakterier, som bronkitt eller lungebetennelse. Luftveiene kan også ta skade av røyk og annen luftforurensning, og kan reagere allergisk mot forskjellige allergener som pustes inn. Allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er vanlige årsaker til symptomer fra de nedre luftveiene.

Sykdommer som fibrose, blodpropper og lungekreft er alvorlige, og vil kreve legehjelp. Lungekreft er den fjerde hyppigste kreftformen i Norge, og den som tar flest liv.


Vanlige symptomer ved lungesykdom er hoste, tungpustethet og brystsmerter. Hoste med blodig oppspytt, slapphet og vekttap kan være tegn på alvorlig lungesykdom.