Dr. Karin Stang Volden

Spesialist Indremedisin/Lungesykdommer


Timebestilling

Som del av spesialisthelsetjenesten i Helse Vest tar vi i mot pasienter etter henvisning fra andre deler i helsevesenet, først og fremst fra primærleger.

Henvisning sendes elektronisk eller som brev. Den blir vurdert innen 1 uke. Innkallingsbrev blir sendt ut i god tid når time er tildelt.

SMS påminning blir sendt 2 dager før time når vi har fått oppgitt nummer til mobiltelefon.

 

Melding om kontrolltimer gis vanligvis via SMS.

 

 Avbestilling ev. bytte av time kan med fordel gjøres på E-post (lunge@sps.nhn.no)  fremfor pr. telefon.

 

Ubenyttet time som ikke blir avbestilt innen 24 timer før konsultasjon blir belastet med egenandel og fakturagebyr.

 

Dette gjelder også pasienter med frikort og barn under 16 år

 

Priser

Som avtalespesialister følger vi offentlige takster (som ved sykehus). Dette gjelder også frikortordningen. I tillegg til egenandel kommer materialforbruk/ diverse. 

 

Ventetid

Ventetiden kan variere litt.  Der gjøres prioritering på bakgrunn av opplysninger som kommer frem i henvisning.

 

Forberedelser

Det bør settes av god tid ved førstegangs undersøkelse. Det kan gå fra 30 til 90 minutter, avhengig av hvilke undersøkelser som planlegges. I denne tiden inngår samtale, generell undersøkelse, spesialundersøkelser og gjennomgang av prøveresultater.

Ved belastningstester/provokasjoner på tredemølle er greit å ta med joggesko og treningstøy. Eller stødige sko og tøy som det er lett å bevege seg i.

 

Medikamenter i forkant av utredning

En rekke medikamenter påvirker prøveresultater.

Før allergitest bør en om mulig ikke ta allergimedisin siste uke før test.

 

Før pusteprøver bør en om mulig ikke ta:

·        Kortidsvirkende astmamedisin ikke de siste 8 timer før test.: Ventoline, Salbutamol, Bricanyl, Airomir, Atrovent

·        Langtidsvirkende astmamedisin ikke de siste 48 timer før test: Serevent, Oxis, Onbrez, Spiriva, Singulair

·        Kombinasjonsmedisin/lokale steroider helst ikke siste 14 dager til 3 mnd.: Seretide, Symbicort, Inuxair, Flutide, Pulmicort, Aerobec,        Alvesco.

 

Det er en fordel at en ikke starter opp med denne type medikasjon før provokasjonstester.

 

Røyking de to siste dager før tester kan også påvirke pusteprøver.

 

    

Vi er pålagt vanlig rapportering til sentrale helseregistre (f.eks. e-resept register). Du har anledning til å reservere deg mot dette.

 

Journalopplysninger sendes vanligvis til henvisende lege etter undersøkelse/samtale. Du har anledning til å begrense utleveringer av journalopplysninger.

 

 

I BREVET OM TILDELT TIME VIL DET VÆRE MER OPPLYSNINGER OM PLANLAGTE UNDERSØKELSER