Dr. Karin Stang Volden

Spesialist Indremedisin/Lungesykdommer


ALLERGIVAKSINASJON

HYPOSENSIBILISERING, IMMUNTERAPI

 

Allergivaksinasjon har i mange kliniske undersøkelser vist seg å være en effektiv behandling av forskjellige allergiske sykdommer. Det vaksineres med det/de allergenene som er årsak til allergien.

 

Oppstart og vedlikehold:

Vaksinen settes en gang pr. uke i 8 uker, der dosen økes for hver gang opp til vedlikeholdsdose. Se opptrappingsplan. Vedlikeholdsdosen gis deretter etter 2 uker, 4 uker og hver 6 – 8 uke videre.

 

NB! Første dag gis det 3 vaksiner av hvert allergen dvs. 6 vaksiner hvis du får to allergen. 
Vaksinene gis med en halv times mellomrom. Denne dagen kan det ta 2 – 3,5 time (en eller to allergen) så husk å spise før du kommer.

 

Behandlingstid:

3 – 5 år alt etter hvilken vaksine du får.

Effekten varer i 7 – 10 år etter avsluttet behandling, hos noen for alltid.

 

Allergiske reaksjoner:

Det er risiko for at vaksinen kan utløse allergiske reaksjoner. For sikkerhets skyld må du bli på

kontoret til observasjon en halv time etter vaksinering.

 

Med tanke på allergisk utløst astma måles lungefunksjonen (spirometri) før vaksine og 30 minutt

etter vaksine.

 

NB! Etter vaksine må du ikke utøve hard fysisk aktivitet resten av dagen, da dette kan utløse

reaksjon på vaksinen.

 

Praktisk gjennomføring av vaksinering:

Vi kan dessverre ikke tilby vaksinering utenom ordinær kontortid, derfor vil den for de flest måtte

foregå i arbeidstid/skoletid.

 

Før du bestemmer deg for allergivaksinasjon, bør du ha tenkt nøye gjennom om det lar seg

gjennomføre tidsmessig og kanskje ha klarert med arbeidsgiver/skole at det lar seg gjøre.

 

 

ALLERGIVAKSINASJON I PRAKSIS

 

Vaksinasjonsdagen:

·        Ingen pågående luftveisinfeksjoner eller andre tegn til sykdom.

·        Helst ingen form for allergireaksjoner de siste 3 døgn før vaksinering.

·        Ikke tatt andre vaksiner de siste 7 dagene.

·        Ved usikkerhet – kontakt oss på forhånd.       

 

Medisiner vaksinasjonsdagen:

Ta vanlige medisiner. Ta allergitablett før du kommer til vaksine dersom du bruker dette.

 

Pusteprøve/spirometri:

Alle må ta spirometri før og en halv time etter vaksinen for å sjekke at vaksinen ikke har utløst

astmasymptomer.

 

Etter vaksinering:

Vaksinen kan utløse allergisk reaksjon, men vi bestreber oss på å unngå dette.

Vi har beredskap til å stanse eventuelle kraftige reaksjoner og derfor må du bli på kontoret en halv time etter vaksinering.

Viktig å ikke forlate venterommet rett etter vaksinen er satt (gi beskjed ved toalettbesøk)

Føler du deg: uvel, kvalm, får utslett, kløe - gi beskjed med en gang.

 

Straksreaksjoner (kan komme innen en halv time etter vaksinering):

·        Utslett/kløe

·        Hevelse på innstikkstedet

·        Tung pust

·        Akutt generell reaksjon

 

Senreaksjoner (kan oppstå opptil ett døgn etter vaksinering):

Lokal hevelse/kløe rundt innstikkstedet, søvnighet/tunghetsfølelse i kroppen: disse trenger ikke behandling.  

 

Ved andre allergisymptomer: ta allergitablett straks og eventuelt astmamedisin ved astmasymptomer.

 

Hvis du til tross for medisiner likevel blir verre: oppsøk lege og fortell at du har fått allergivaksine.

 

Registrer selv størrelsen på lokal hevelse rundt stikket og eventuelt andre allergireaksjoner og gi tilbakemelding på dette til oss neste gang.

 

NB! Unngå hard fysisk aktivitet resten av dagen

 

  

OPPTRAPPINGSPLAN FOR ALLERGIVAKSINERING

 

I dag bruker vi denne opptrappingsplan.

Legg merke til at det tar lengre tid pr. gang dersom en vaksinerer opp med to allergener.

 

 

Oppvaksinering

2 vaksiner

1 vaksine

Uke 1

6 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

3 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

Uke 2

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

3 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

Uke 3

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

Uke 4

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

Uke 5

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

Uke 6

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

Uke 7

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

Uke 8

2 sprøyter med ½ times mellomrom og ½ times observasjonstid etter siste sprøyte

1 sprøyte og ½ times observasjonstid etter sprøyten

 

 

Det tas alltid spirometri/pusteprøve før vaksiner og 30 minutter etter siste vaksine.

 

Etter oppvaksinering skal full dose (vedlikeholdsdose) gis etter 2 og 4 uke. 

Andre vaksiner skal bare tas 14 dager før eller etter allergivaksinasjonen.

Deretter skal det gis vaksiner hver 6 - 8 uke i 3 - 5 år. 

Dersom opphold over 10 uker må dosen settes ned.