Dr. Karin Stang Volden

Spesialist Indremedisin/Lungesykdommer


Indremedisin er den medisinske spesialiteten som befatter seg med ikke-kirurgisk diagnostikk og behandling av sykdommer, spesielt hva angår indre organer. I Norge er det åtte grenspesialiteter under indremedisin:

 

- Hjertemedisin

- Fordøyelsessykdommer

- Lungemedisin

- Endokrinologi

- Hematologi

- Geriatri

- Nyremedisin

- Infeksjonssykdommer

 

Indremedisinernes verktøy består i hovedsak av medikamentell behandling, men også av invasive prosedyrer (skånsomme kirurgiske prosedyrer). Molekylærbiologi får stadig større betydning for faget. Dette gir – og vil gi – bedre muligheter for både diagnostikk og behandling.

 

Leger med indremedisinsk spesialutdannelse kalles indremedisinere eller internister. Som spesialfag er indremedisin vokst frem parallelt med kirurgien. Alle større sykehus har en indremedisinsk avdeling, oftest benevnt «medisinsk avdeling» (med. avd.). Medisinens raske utvikling har ført med seg en økende subspesialisering innen indremedisin, både når det gjelder egne sykeavdelinger, laboratorier og personale; eks.: egne observasjonsavdelinger, egne laboratorier for allergiske lidelser (astma) og for hormonelle, indresekretoriske sykdommer.