Dr. Steinulv Aarebrot
Spesialist hud- og veneriske sykdommer