Dr. Kathe H. Aase

Spesialist Kvinnesykdommer/Fødselshjelp


Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år. Celleprøve fra livmorhalsen anbefales hvert tredje år for kvinner mellom 25 og 70 år.


Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen. Andre symptomer det må reageres på er:


·        Endringer i vannlatings- og avføringsmønsteret

·        Oppblåst mage

·        Sår i underlivet som ikke vil gro

·        Kroniske hudforandringer i det ytre kjønnsorgan.


Det er viktig at kvinner blir fortrolige med selvundersøkelse av brystene så de oppdager små forandringer. Hos kvinner som fortsatt har menstruasjon, kan undersøkelsen med fordel utføres rett etter menstruasjon, for eksempel i forbindelse med dusjing. Hos kvinner som ikke lenger har menstruasjon, bør det fortsatt foretas undersøkelse ca en gang i måneden. Mammografiundersøkelse anbefales fra 50 til 70 år, med undersøkelse annethvert år.

 

 

Det er også viktig at kvinner fra ung alder tenker på at kroppen skal vare livet ut og være i best mulig form til å møte de utfordringer som stilles til den, ikke minst med tanke på graviditet. Vekten skal være "passe", det vil si en kroppsmasseindeks (BMI) på mellom 20 og 25. Kosten bør være fornuftig og variert, med mye fiskeprodukter og frukt og grønsaker, gjerne 'fem om dagen'. Kalkinntaket bør være optimalt for oppbygging og vedlikehold av beinsubstansen. Av vitaminer er spesielt D-vitamin viktig, dels for styrking av skjelettet og dels for mange andre forhold i kroppen. Regelmessig mosjon er viktig i alle aldre.

 

Røyking er uheldig, ikke bare for mange krefttyper, men også for fruktbarhet og graviditet.


Kvinnesykdommer omfatter både godartede sykdommer og tilstander, og ondartede sykdommer. Friske kvinner oppfordres til å gjennomføre en gynekologisk undersøkelse hos fastlege eller gynekolog hvert tredje år, og oppfordres også til selv å undersøke brystene sine jevnlig. Klassiske symptomer ved underlivssykdommer er smerter, utflod og unormale blødninger, herunder blødning etter overgangsalderen.