Dr. Thomas Rogge

Spesialist Indremedisin/HjertesykdommerTypiske symptomer og tilstander som utredes og følges opp hos hjertespesialist:

  • Brystsmerter
  • Tungpust
  • Hjerterytmeforstyrrelser, bl.a. atrieflimmer
  • Bilyd over hjertet/klaffefeil
  • Svimmelhet/synkope (bevissthetstap)
  • Høyt blodtrykk
  • Forebygging ved høy risiko (f.eks arvelighet, høyt kolesterol)
  • Oppfølging etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner
  • Oppfølging av hjertesvikt