Dr. Steinulv Aarebrot

Spesialist Hud- og veneriske sykdommer


Hudsykdommer er sykdommer som affiserer huden og som gir synlige forandringer i hudoverflaten. Til hudsykdommer regnes også sykdommer i hår og negler.

 

Sykdommer i huden rammer et stor antall mennesker i alle aldre.  De ulike hudsykdommene manifesterer seg gjennom utslett i huden, for eksempel i form av flekkvise fargeforandringer, væske- eller pussfylte blemmer, knuter eller områder med fortykket eller skjellende hud. Noen gir i tillegg plagsomme symptomer som kløe og smerter.

Mange hudsykdommer forverres gjennom ytre påvirkning, for eksempel tørr luft, varme, kulde eller sterke såper. Psykisk stress kan også forverre mange typer hudlidelser.

 

Det finnes en rekke forskjellige hudsykdommer, og årsakene er sammensatte og i mange tilfeller helt eller delvis ukjente.

Blant de hudsykdommene som forekommer hyppigst i Norge er psoriasis og forskjellige former for eksem. Andre svært vanlige hudlidelser er elveblest, akne og rosacea.

 

Noen hudsykdommer skyldes infeksjoner med virus, bakterier, sopp eller skabb, andre kan skyldes en reaksjon på ytre påvirkning, som for eksempel allergener eller skadelig stråling.

 

Godartede svulster i huden, som føflekker, vorter og såkalte dermatofibromer forekommer hyppig. Et økende antall pasienter rammes av kreft i huden. Den vanligste typen er basaliom eller basalcellekarsinom, som ofte kalles hudkreft og som så å si aldri sprer seg. Føflekkreft, malignt melanom, er den kreftformen som øker mest i forekomst.

 

Det er viktig å være klar over at hudforandringer også kan forekomme ved en del generelle indremedisinske sykdommer, ikke bare ved isolerte hudlidelser.

 

Mange hudlidelser påvirker livskvaliteten for dem som rammes, både fordi de kan gi kroniske eller stadig tilbakevendende hudforandringer som oppleves kosmetisk skjemmende, og på grunn av plagsom kløe. Med riktig behandling oppnår man imidlertid i de fleste tilfellene god kontroll på symptomene.